Završetak faksa

Završetak faksa

Category : post

15.07.2016.
Obrana diplomskog rada na temu:

ANALIZA PERFORMANSI KORISTEĆI OVMF PODRŠKU ZA
VIRTUALIZACIJU BAZIRANU NA JEZGRI

11136306_964525610239171_1649920126943096682_o


CV

   

Runkeeper

Broj aktivnosti: 84
Ukupno pređeno: 1439km

Destinacije:
Jasenovac, Velika Mlaka, Plesmo, Lipovljani, Lipik, Pakrac, Požega, Nova Gradiška, Okučani, Kutina, Popovača, Podgarić, Garešnica