Radovi

Programiranje

Projektni zadatak iz kolegija Projektiranje i održavanje programske podrške koji sam napravio za kolegu u Netbeansu, Java. Uz njega sam koristio Xampp za kreiranje baze podataka koja je inače bila već gotova u prethodnom kolegiju Baze podataka ali zbog potreba sučelja (GUI-a) i uviđenih potreba, baza je malo proširena. Za pokretanje programa potrebna je Java Virtual Machine (JVM).

Željeznički kolodvor

Baze

Baze podataka izradio sam u MySQL-u za kolege iz kolegija Baze podataka.

Aerodrom Call&Recharge History Kolekcija DVD naslova
Formula 1 Hotel Mjenjačnica
MyNET Nekretnine Notebook shop
Osnovna škola Rent a car Tehnička podrška
Turistička agencija Web baza Knjižnica

Web

Završni rad izradio sam u Notepad++ i Adobe Dreamweaver CS3, dok sam projektne zadatke izradio u programu WYSIWYG Web Builder 7. Svaki projektni zadatak morao je udovoljiti minimalnoj html/css formi, a više sadržajno što je vezano za kolegij Multimedijalna tehnika.

Završni rad: Sučelje za unos i evidenciju uredske i laboratorisjke opreme
zavrsni

Projektni zadatak: Knjižnica, POPP
zavrsni

Stranica Udruge žena Iskra
uziskra

Projektni zadatak: Kompresija slike, MMT
kompresija_slikeProjektni zadatak: Web stranica – SW Fan Club Osijek, Web programiranje
swfanProjektni zadatak: Vektorska grafika, MMT
vektorska_grafika

Projektni zadatak: Skopovlje i programska podrška, MMT
sipp

Zagrebšped eKomitent
sipp

Projektni zadatak: ASCII
sipp

teamviewer mysql base creating and update – 10GB data on KVM
sipp


CV

   

Runkeeper

Broj aktivnosti: 84
Ukupno pređeno: 1439km

Destinacije:
Jasenovac, Velika Mlaka, Plesmo, Lipovljani, Lipik, Pakrac, Požega, Nova Gradiška, Okučani, Kutina, Popovača, Podgarić, Garešnica