Zahtjevi na sklopovlje
• zvuk, video, slike zahtijevaju veliki memorijski prostor, naročito kod pripreme - za pohranu i prijenos mrežom moraju biti komprimirani
• vremenski ovisni mediji zahtijevaju brze procesore i podatkovne sabirnice s velikim brzinama prijenosa
• dohvat multimedije preko mreže zahtjeva veliku širinu pojasa frekvencija “bandwidth”
Sustavi:

• multimedijski procesori s mogućnosti procesiranja slike u stvarnom vremenu
-  Intelov (ili AMD) procesori ...
-  (svaka nova verzija ubrzo “zastari” i mijenja je “novija”)
• Digital Signal Processors (DSP) - procesiranje videa u stvarnom vremenu
-  Texas Instruments TDS 6414 ....
-  Analog Devices, Motorola, ....
-  (svaka nova verzija ubrzo “zastari” i mijenja je “novija”)
•  Razvoj programskih alata za obradu slike
Brzina prijenosa podataka sa jednog na drugi disk može biti limitirajući faktor :
   • brza sučelja
         - IEEE 1394 standard (Fire Wire) osigurava brzine 50 MB/s (standard za brzinu prijenosa izmeu DV kamera, te digitalnih      foto aparata i računala)
         - Fast SCSI-2 ( Small Computer System Inerface) standard podržava 40 MB/s
         - Ultra SCSI-2 podržava 80 MB/s i 160 MB/s
         - USB 2.0 – brzina do 60 MB/s
         - HDMI ver. 1.3 podržava 10.2 Gb/s
• brzina upisivanja (brisanja) na disk
         - brzi tvrdi diskovi su relativno skupi
         - primjenjuje se RAID (Redundant Array of Inexpensive Discs) polje :blokovi podataka dijele se u segmente i zapisuju na različite diskove; definirano je 8 razina zapisa sa različitim stupnjevima brzine i osjetljivosti na pogrešku;
Prijenos multimedije komunikacijskim mrežama

• Komutacija kanala
    -   problemi loše iskoristivosti resursa (promet je koncentriran u intervalima što cini neekonomicnim korištenje komutiranih kanala)
    - pogodni za konverzacijske sustave (videokonferencije, videotelefon)
• Komutacija paketa
    -   ATM i IP mreže
    -   problemi kašnjenja i gubitka paketa
• Mobilne mreže
    -   posebni zahtjevi s obzirom na kanal podložan pogreškama
Sklopovlje i programska podrška
Josip © 2011